top of page

"Elefanten"

Varför göra en stor elefant?
 

Man talar nästan aldrig om elefanten i rummet. Det stämmer också alltför väl när det gäller våra barn och unga i sorg. Genom att inte prata om döden och de personer som barnen förlorat riskerar man att förlusten ger barnen allvarliga konsekvenser framåt i livet. Vi lyfter därför ämnet och pratar om elefanten! Alla barn förtjänar ett bra och hoppfullt liv!

Elefanten har precis som vi människor sorg och kan känna olika känslor. Elefanten sörjer i lång tid framöver och har återkommande ritualer för att hedra den flockmedlem som har dött. I detta konstprojekt beskriver barn i åldrarna 5-13 år sin sorg genom två elefanttavlor!

Elefant 1.jpg

Bobbel

Barns sorg är randig, från helt otröstlig i ena stunden till att leka och skratta i den andra. Det finns många sätt att uttrycka sin sorg på och ännu fler sätt att berätta om den. 

Lillyfant

Barns sorg är randig, från helt otröstlig i ena stunden till att leka och skratta i den andra. Det finns många sätt att uttrycka sin sorg på och ännu fler sätt att berätta om den. 

Elefant 2.jpg
bottom of page