top of page

Varför finns dagen?

Torsdagen den 19 november år 2020 anordnar Randiga Huset för andra gången i Sverige ’Internationella dagen för barn i sorg’.

Denna dag har sedan många år tillbaka uppmärksammats internationellt på olika sätt och inträffar varje år den tredje torsdagen i november.

’Internationella dagen för barn i sorg’ är till för att uppmärksamma barn och unga som har eller kommer att förlora en närstående i dödsfall. Deras sorg hamnar lätt i skymundan och vi vuxna kan stå så handfallna inför den. Det är en förlust som kan få allvarliga konsekvenser om de drabbade barnen inte får det stöd som de behöver. Den stora livsförändringen de ställs inför gör att de behöver få möjlighet att bearbeta sin förlust. Med rätt insatser kan barnet återfå glädjen i livet.

I Sverige förlorar ca 10 barn om dagen en förälder eller ett syskon. Barn som allt för sällan får de stöd som de behöver och har rätt till. Barnkonventionens ARTIKEL 12 säger ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad”. Detta är något som allt för sällan inte speglas i vårt samhälle idag.

Randiga Huset är en ideell organisation som ger stöd till alla barn och unga i sorg samt deras familjer- som saknar någon som har dött eller lever nära någon som kommer att dö. Vi vill att de ska få den hjälp och det stöd de behöver och har rätt till. Det arbetar vi för varje dag.

 

Hjälp oss att tillsammans förändra klimatet i vårt samhälle för dessa barn och unga!

Tillsammans har vi möjliggjort denna dag
RandigaHuset_Logo_RGB.png
  • Facebook
  • Instagram
Mest.png
CF_Logotyper_Primary_Blue_RGB (002).png
  • Facebook
  • Instagram
gbgmm2.jpeg
  • Instagram
bottom of page