top of page

Var finns det stöd?

Det kan vara svårt att veta hur man ska möta barn och unga i sorg. Rädslan tar ofta över och man vet inte vad man ska göra eller säga.

Oavsett om det är i yrket, ditt eget barn eller ett barn i din närhet så behöver man ibland råd och stöd för att våga möta dem.

RandigaHuset_Logo_RGB.png
  • Facebook
  • Instagram

Randiga Huset

Randiga Huset är en ideell organisation som ger stöd till barn, unga och deras familjer som har förlorat eller kommer att förlora en förälder, syskon eller annan närstående person i dödsfall. Utöver stödverksamheten arbetar Randiga Huset med utbildning och fortbildning inom kommuner, landsting och privat sektor för att öka kunskapen om barn och ungas sorg samt deras behov.

bottom of page