top of page

Hur ser sorg ut?

Det finns många sätt att uttrycka sin sorg på och ännu fler sätt att beskriva den. Vi vuxna kan ofta begränsa barn och unga i deras sätt att berätta om sin sorg. Barn och unga som har eller kommer att förlora en nära anhörig i dödsfall ger sin definition av sorgen i dessa konstverk.

bottom of page