Hur ser sorg ut?

Det finns många sätt att uttrycka sin sorg på och ännu fler sätt att beskriva den. Vi vuxna kan ofta begränsa barn och unga i deras sätt att berätta om sin sorg. Barn och unga som har eller kommer att förlora en nära anhörig i dödsfall ger sin definition av sorgen i dessa konstverk.